SKANSEN W SIDZINIE – MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Powiatsuski 10 lutego 2022

SKANSEN W SIDZINIE – MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

Początki skansenu w sidzińskim przysiółku Bińkówka datują się na 1963 r. Wtedy to oddano do zwiedzania pierwszy obiekt, jakim była zabytkowa chałupa Banasików z 1809 r., przeniesiona tu z Sidzinki Małej.

Z biegiem czasu skansen powiększał się o kolejne zabytki. Obecnie można w nim obejrzeć – obok chałupy Banasików – także chałupę Anny Kozioł ze Spytkowic z 1901 r., chałupę wójta Maja z Sidziny z 2. poł. XVIII w., chałupę Gałki z Bystrej z końca XIX w., tzw. „górkę” czyli spichlerz z 1897 r., młyn wodny, XIX-wieczną kuźnię z Sidziny Górnej, a także dzwonnicę loretańską z 1937 r. z Sidziny Wielkiej Polany.

W chałupie Banasików zwiedzający mogą zapoznać się z XIX-wiecznym wyposażeniem i sprzętem gospodarskim, a także zbiorem obrazów malowanych na szkle, chałupa Anny Kozioł jest m.in. miejscem organizowania wystaw czasowych. W chałupie wójta Maja eksponowane są narzędzia wykorzystywane przez średniozamożną rodzinę z 2 poł. XVIII w. oraz warsztat tkacki, z kolei chałupa Gałki pełni głównie funkcje administracyjne. W spichlerzu prezentowana jest wystawa historyczna, poświęcona Sidzinie w latach II wojny światowej, zwłaszcza działalności oddziałów partyzanckich, bardzo aktywnych w walce z okupantem w tej okolicy.

Skansen jest obecnie instytucją kultury gminy Bystra-Sidzina.

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej

34-236 Sidzina

https://skansen-sidzina.pl

tel. 501 597 208

GPS 49°37’11.2”N 19°42’05.1”E
49.619764, 19.701417

Skip to content