Szlaki turystyczne

Przez teren gminy prowadzi 7 pieszych znakowanych szlaków turystycznych:

– szlak czerwony – Główny Szlak Beskidzki, na tym odcinku prowadzi on z Policy (1369 m n.p.m.) przez Halę Krupową, Okrąglicę (1247 m n.p.m.), Naroże (1076 m n.p.m.), Bystrą i Jordanów do Rabki (przez obszar gminy przebiega krótki fragment szlaku na terenie Naprawy),

– szlak zielony (1) – ze Skomielnej Czarnej przez Groń (810 m n.p.m.), Osielec, Gawron (738 m n.p.m.) na Cupel (887 m n.p.m.),

– szlak zielony (2) – z Jordanowa PKP do cmentarza wojskowego w Wysokiej,

– szlak niebieski (1) – z Sidziny przez Górę Ludwiki (653 m n.p.m.) i Wysoką do Skawy,

– szlak niebieski (2) – z Brzeźnicy, przez Lanckoronę, Koskową Górę (866 m n.p.m.), Groń (810 m) do Jordanowa i dalej przez Naprawę, Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) i Turbacz (1310 m n.p.m.) do Łopusznej i na Spisz,

– szlak żółty – z Wieliczki przez Lubień, Zembalową (859 m n.p.m.), Naprawę Górną do Jordanowa i dalej przez Górę Ludwiki (653 m n.p.m.) do Sidzinki Małej pod Beskidy (800 m n.p.m.),

– szlak czarny – z Wysokiej do Raby Wyżnej.

Inne:

Przez północny fragment gminy przebiega odcinek Głównego Karpackiego Szlaku Rowerowego, ponadto na terenie gminy wyznaczone są 2 trasy rowerowe (czerwona i zielona). Znajduje się tu też 6 przystanków na „Szlaku atrakcji i produktów lokalnych Podbabiogórza” nazwanym „Podbabiogórskim Ekomuzeum”. Przez gminę przebiegają ponadto: Babiogórski Szlak Konny i Szlak Architektury Drewnianej, na trasie którego znajduje się drewniany kościół pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łętowni.