IX. TRASA Powiatsuski 10 februára 2022

IX. TRASA

Oravska Polhora Slaná Voda (cca 750 m n. m.) Mała Babia Góra (1517 m n. m.) priesmyk Brona (1408 m n. m.) poľana Markowe Szczawiny (cca 1180 m n. m.) – Zawoja Markowa (cca 700 m n. m.)

 

Čas túry: 5 hod.

 

Zaujímavá trasa zo slovenskej strany na poľskú stranu masívu „Kráľovnej Beskýd”, ktorý vedie po turistami zriedkavo volenej trase cez Malú Babiu horu, vynikajúce vyhliadkové miesto. V kombinácii s X. trasou umožňuje absolvovať dvojdňový výlet s prenocovaním v horskej chate PTTK na poľane Markowe Szczawiny alebo na slovenskej strane, v Slanej Vode.


 

 

Výlet začneme v Slanej vode, malej osade v katastri obce slovenskej Oravskej Polhore, ktorej názov je odvodený od soľných prameňov, ktoré sa tu nachádzajú. Existujúce kúpele tu na prelome 19. a 20. storočia priťahovali pacientov z celej Európy, ale v dôsledku série udalostí počas prvej svetovej vojny  tesne po nej upadali. V poslednom čase sa plánuje opätovné využitie miestnych prameňov. Z pôvodných budov kúpeľov sa zachovala len jedna vila, v ktorej je dnes turistická ubytovňa.

Trasa IX

Od budovy ubytovne sa vydáme po červenej značke po asfaltovej ceste na sever, ktorá vedie hore údolím potoka Vonžovec. Čoskoro míňame vstup do malého rašeliniska, ktoré je sprístupnené prostredníctvom drevených premostení, a o kúsok ďalej prechádzame okolo budovy vzdelávacieho centra a ukážkovej farmy, kde sa chovajú diviaky.

Narazíme na dve križovatky turistických chodníkov

Trasa IX

Pri prvej z nich sa k našej červenej značke pripája modrá, ktorá odbočuje pri druhej, a my pokračujeme po červených značkách až na koniec asfaltovej cesty. Čoskoro vstúpime na úzku cestičku a cez les sa dostaneme na ďalšie rázcestie pri kopci s názvom Borsučie.

Odtiaľto trasa strmo stúpa na svahy Malej Babej hory a približne po 30 minútach prechádza okolo drevenej poľovníckej chaty. Stúpanie pokračuje strmo na územie prírodnej rezervácie (Chranená krajinná oblasť Horná Orava).

Trasa IX

Nakoniec smreky ustúpia kosodrevine a my vystúpime na krásnu horskú pastvinu a čoskoro dosiahneme vrchol Malej Babej hory (nazývaný Cyl), tretí najvyšší vrch Západných Beskýd, hneď za hlavným vrcholom Babej hory – Diablakom a Pilskom. Je to nádherné miesto a panoráma, ktorá sa odtiaľto rozprestiera, je úchvatná.

Trasa IX

Nádherne sa prezentuje hlavná časť masívu Babej hory, ako aj Tatry, Chočské vrchy, Nízke Tatry ako aj Veľká a Malá Fatra na Slovensku a mozaika vrcholov Beskýd na poľskej strane: Żywieckych, Sliezskych, Malých a Makowských.

Z vrcholu vedie trasa po zelenej značke po hrebeni pozdĺž poľsko-slovenskej hranice do priesmyku Brona, ktorý oddeľuje Babiu horu od najvyššej časti masívu „Kráľovnej Beskýd” s Diablakom.

Trasa IX

Trasa tu opúšťa zelenú značku a štátnu hranicu a po červenej značke veľmi strmo klesá po kamenných schodoch. Nižšie vedie chodník cez hustý smrekový les a po necelých 15 minútach sa dostanete na poľanu Markowe Szczawiny s horskou chatou PTTK a križovatkou turistických chodníkov.

Horská chata PTTK na poľane Markowe Szczawiny je jedným z najobľúbenejších zariadení svojho druhu v Poľsku a zároveň miestom s veľkým významom pre rozvoj horskej turistiky v našej krajine. Prvá malá drevená budova stála na tomto mieste už v roku 1906 ako najstaršia poľská horská chata v Západných Beskydách. Súčasná nová budova bola odovzdaná do užívania v roku 2009. Vedľa ubytovne stojí menšia budova, takzvaná Goprówka (v jej zadnej časti sa nachádza stále stanovište beskydskej skupiny GOPR). Vo vnútri sa nachádza veľmi zaujímavá expozícia Strediska kultúry horskej turistiky PTTK.

Spod chaty sa po čiernej a zelenej značke zakrátko dostanete na neďalekú Kolistu Poľanu, kde sa chodníky rozchádzajú. Odtiaľto už trasa vedie len po zelenej značke, najprv strmo klesá po hrebeni Suchého Grońa, neskôr oveľa miernejšie a v záverečnom úseku takmer po rovine údolím potoka Marków Potok cez Pośredni Bór. Trasa vedie k hranici Babohorského národného parku a k minibusovej zastávke „Zawoja Markowa”, kde sa výlet končí.

 

Skip to content