herb-zembrzyce
Združenie BABIA HORAportal-po-slowackiej

Oravská Polhora 454

02947 Oravská Polhora

Slovenská republika

 

 

Združenie BABIA HORA (ZBH) – to słowackie stowarzyszenie, które skupia 10 wsi i  miasto Namestovo. Miejscowości te leżą w najdalej na północ położonej części Słowacji, w regionie Białej Orawy, na słowacko-polskim pograniczu. Obszar ten jest niezwykle atrakcyjny, głównie ze względu na walory przyrodnicze, kulturowe i tradycje dzięki czemu dysponuje znaczącym potencjałem dla rozwoju ruchu turystycznego

Stowarzyszeni tworzą wsie: Oravská Polhora, Sihelné, Rabča, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Vavrečka, Oravská Jasenica, Oravské Veselé oraz miasto Námestovo. Najmniejszą wsią jest Bobrov liczący 1600 mieszkańców, a największą Rabča, w której mieszka 4577 osób.

Podstawowe dane o obszarze ZBH:

– całkowita liczba mieszkańców: 32 535

– powierzchnia: 318,19 km2

– gęstość zaludnienia: 102 osoby na km2

Do największych osobliwości przyrody ZBH należą dwa najwyższe szczyty Orawskich Beskidów Babia Góra (1725 m n.p.m.) i Pilsko (1555 m n.p.m.), Jezioro Orawskie o powierzchni 35 km2. Cały ten teren jest częścią chronionego obszaru przyrody, parku krajobrazowego – Chránená krajinná oblasť Horná Orava (CHKO). Miejscową ciekawostką przyrodniczą są torfowiska. We wsi Klin utworzone zostały dwa rezerwaty przyrody chroniące pozostałości dawnych, rozległych torfowisk wraz z charakterystyczną dla nich roślinnością.

Kultura i tradycje regionu mają swoje wołoskie, góralskie korzenie. Orawska Polhora i Sihelné znane są z tradycji dudziarskich, a Rabča i Rabčice z gry na heligonce.

W miejscowości Bobrov znajduje się znana bobrowska Kalwaria – droga krzyżowa wiodąca aleją biegnącą od kościoła św. Jakuba do kaplicy Wniebowzięcia Marii Panny stojącej na pobliskim wzgórzu.

Centrum regionu i jednocześnie miastem powiatowym jest Námestovo, które zamieszkuje ponad 8000 osób.

W ciągu roku w poszczególnych miejscowościach należących do ZBH organizowanych jest wiele imprez kulturalnych. Do największych należą: „Gajdovačka – Międzynarodowy Festiwal Kultury Dudziarskiej” w Orawskiej Polhorze, „Święto folkloru pod Babią Górą i Pilskiem” w Sihelenem, „Rabčanska Heligonka” w Rabčicach i festiwal muzyki gospel „Verím Pane” w Namiestowie.

Przez cały rok można ciekawie i aktywnie spędzić czas pod Babią Górą. Znajduje się tu kilka małych ośrodków narciarskich oraz trasy do narciarstwa biegowego. Wiele możliwości na uprawianie różnych sportów wodnych oferuje Jezioro Orawskie, a cały obszar ma rozbudowaną sieć dróg leśnych, które nadają się do wykorzystania dla turystyki rowerowej.